lid van outsite_button.jpg

Financiële planning

Voor ondernemers bestaat er vaak geen strikte scheiding tussen zakelijke en privébelangen. Ontwikkelingen in uw persoonlijke leven hebben vaak gevolgen voor de bedrijfssituatie en vice versa. Als ondernemer bent u bovendien zelf verantwoordelijk voor uw inkomsten.  Een goede financiële planning biedt oplossingen om het inkomen op peil te houden, ook als de omstandigheden moeilijk zijn. Daarnaast richt het plan zich op groei van uw vermogen.

Hierdoor realiseert u beter uw doelstellingen op de korte en (middel)lange termijn. De professionals van Mijnboekhouder.nl kennen de materie en de wetgeving. Bovendien gaan wij creatief om met nieuwe ontwikkelingen, waardoor alle mogelijkheden ook werkelijk benut worden.