lid van outsite_button.jpg

Standard Business Reporting

Standard Business Reporting (SBR) is een nieuwe en efficiënte manier van rapporteren van uw financiële gegevens. Het is een gestandaardiseerde wijze van elektronische gegevensuitwisseling tussen ondernemer, overheid en intermediair.

SBR zorgt ervoor dat vanuit uw bedrijfsadministratie de juiste financiële rapportages worden samengesteld en aangeleverd. Het eenmaal inrichten van de bedrijfsadministratie volgens SBR zorgt voor een efficiënt hergebruik van gegevens. Zo hoeven de verschillende rapportages niet handmatig samengesteld en verzonden te worden. Dus één keer vastleggen, meerdere malen aanleveren. Op die manier kan er betrouwbaar, snel en eenduidig worden gerapporteerd. Dit zorgt voor korte lijntjes met bijvoorbeeld banken.

Vanaf 1 januari 2013 is rapporteren volgens SBR voor een aantal rapportages aan de overheid verplicht en dat vergt mogelijk aanpassingen in uw administratieve processen.